سبدخرید
0 محصول - 0 ﷼
سبد خرید شما خالیست
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
700000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
140000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی نمونه سوالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی

مقدار:
1100000 ﷼

کتاب مجموعه تست عمومی و پایه هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در 460 صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:

خلاصه درس و پاسخ تشریحی به سوالات کنکورهای سراسری از سال 1382 تا کنکون

مقدار:
600000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
250000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

700000 ﷼

کتاب ساختمان یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۲۹۲ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:

خلاصه درس و پاسخ تشریحی به سوالات طبقه بندی شده ی کنکورهای سراسری از سال 82 تا کنون

مقدار:
800000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
120000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

مقدار:
500000 ﷼

کتاب گرافیک دوازدهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۱۹۲ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
700000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
80000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

مقدار:
850000 ﷼

کتاب حسابداری یازدهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۴۸۰ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
900000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
800000 ﷼

پاسخ تمرینات کتاب درسی آموزش کامل مطالب کتاب درسی

مقدار:
900000 ﷼

تاب گرافیک یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۳۳۶ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
1100000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
120000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

مقدار:
1500000 ﷼

گام به گام مکانیک خودرو یازدهم هنرستان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در انتشارات اخوان به چاپ رسیده است 407 صفحه

مقدار:

پاسخ تشریحی به سوالات طبقه بندی شده ی کنکور های سراسری از سال 82 تا کنکون

مقدار:
900000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
150000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

مقدار:
750000 ﷼

کتاب الکترونیک یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۳۴۲ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:

خلاصه درس و پاسخ تشریحی به سوالات کنکورهای سراسری از سال 82 تا کنون ارائه ی روش های تستی برای پاسخ گویی سریع تر به سوالات کنکور

مقدار:
750000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس اختصاصی

مقدار:
750000 ﷼

کتاب کمک آموزشی ناشر اخوان نویسنده گروه آموزشی مهندس اخوان کتاب دروس کار و تست

مقدار:
700000 ﷼

کتاب نقشه کشی یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در344صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:

خلاصه درس و پاسخ تشریحی به سوالات طبقه بندی شده ی کنکور های سراری 82 تا کنون تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی

مقدار:
700000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
800000 ﷼

درسنامه عمومی و پایه فنی و حرفه ای -کاردانش در صورت تمایل می توانید جلد اول این که شامل مجموعه تست می باشد را تهیه و مطالعه نمایید سیر تا پیاز اخوان

مقدار:
2200000 ﷼

درسنامه و تست مخصوص فنی حرفه ای و کاردانش نویسندگان گروه آموزشی مهندس اخوان 482 صفحه

مقدار:

تشریح و توضیح کامل مطالب درس حل تشریحی تمرینات کتاب درسی نمونه سوالات امتحان نهایی با پاسخ تشریحی و جدوول بارم بندی

مقدار:
80000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

مقدار:
1100000 ﷼

کتاب شبکه و نرم‌افزار رایانه یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۳۶۴ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
1750000 ﷼

درسنامه و تست برای مقاطع فنی و حرفه ای و کاردانش گروه آموزشی مهندس اخوان 516صفحه

مقدار:
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
650000 ﷼

پاسخ تمرینات کتاب درسی آموزش کامل مطالب کتاب درسی

مقدار:
700000 ﷼

تاب نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۱۹۸ صفحه برای پایه دوازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
1200000 ﷼

درسنامه و تست فنی و حرفه ای -کاردانش گروه آموزشی مهندس اخوان

مقدار:
150000 ﷼

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه کنکور و امتحانات نهایی برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نهایی برگزاری کلاس های کنکور

مقدار:
600000 ﷼

خلاصه درس نمونه سوالات امتحانی حل تمرینات کتاب درسی

مقدار:
900000 ﷼

کتاب گرافیک یازدهم هنرستان (گام به گام) اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در ۳۳۶ صفحه برای پایه یازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
1100000 ﷼

فنی و حرفه ای-کاردانش درسنامه و تست کروه آموزشی مهندس اخوان

مقدار:

خلاصه درس و پاسخ تشریحی به سوالات کنکورهای سراسری از سال 82 تا کنون

مقدار:
130000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی لف با پاسخ تشریحی

600000 ﷼

انتشرات:اخوان نویسنده:گروه آموزشی اخوان

مقدار:
1100000 ﷼

فنی و حرفه ای -کاردانش مجموعه تست مولف استاد فرخ امینی

مقدار:
270000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

100000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

مقدار:
700000 ﷼

کتاب گام به گام ساختمان پایه دهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در289 صفحه برای پایه دهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
750000 ﷼

مکانیک خودرو درسنامه و تست اخوان ناشر: اخوان نویسنده: گروه آموزشی مهندس اخوان

مقدار:
370000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

150000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشریحی

مقدار:
80000 ﷼

کتاب خط پایان الزامات محیط کار دهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در40 صفحه برای پایه دهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:
900000 ﷼

شامل پاسخ تشریحی به کلیه سوالات کتاب های درسی دروس عمومی پایه و اختصاصی

مقدار:
130000 ﷼

نمونه سوالات امتحانی پاسخ تشریحی

مقدار:
800000 ﷼

کتاب گام به گام ساختمان پایه یازدم دهم هنرستان گام به گام اخوان توسط گروه آموزشی مهندس اخوان در289 صفحه برای پایه یازدهم هنرستان به رشته تحریر در آمده است.

مقدار:

 

آدرس: ایران، تهران، خیابان انقلاب خیابان 12فروردین

کوچه نوروز پلاک5
ا

تلفن های تماس: 66400030-021 _ 66482948-021
فکس: 66400030-021

 

6104-3377-6514-9594

به نام کاظم ساجدی بخشایش بانک ملت
ایمیل: info@ketabresanenovin.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top